นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อหารือข้อราชการ ในการบริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมกันเกรา อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย #เรียนดี มีความสุข#

วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อหารือข้อราชการ ในการบริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมกันเกรา อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย #เรียนดี มีความสุข#

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ