นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้ นายพนชณรงค์ ฟูแสง ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยนายจักรพันธ์ พัวพันพัฒนา ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และนายธนกฤต อินทฉิม ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้ นายพนชณรงค์ ฟูแสง ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยนายจักรพันธ์ พัวพันพัฒนา ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และนายธนกฤต อินทฉิม ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ได้แก่ นางสาวจารุณี คำแปง นักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ ๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ,นางสาวฤญา ธรรมขันแก้ว นักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ ๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ,นางสาวรุ่งทิวา ต๋าคำไร่ นักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ ๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ,นายบุญแสง อินต๊ะวงศ์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ ๑ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และนายชายหนุ่ม ชัยชนะ นักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ ๑ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยทีมของวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ได้ลำดับที่ ๔ จากสถานศึกษาที่เข้าร่วมประกวด ๑๐ ทีม ได้รับรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย #เรียนดี มีความสุข#

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ