นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้นางอุไร เชื้อเมืองพาน ครูสาขางานเสริมสวย แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ นำนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริการเสริมสวยและตัดผมชายฟรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล อ.เมือง จ.เชียงราย #เรียนดี มีความสุ#

วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบหมายให้นางอุไร เชื้อเมืองพาน ครูสาขางานเสริมสวย แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ นำนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพ ระยะสั้น ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริการเสริมสวยและตัดผมชายฟรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล อ.เมือง จ.เชียงราย #เรียนดี มีความสุ#

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ