ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ตราสัญลักษณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส ครบรอบ ๗๒ พรรษา

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ตราสัญลักษณ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส ครบรอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ